Analiza Finansowa w Praktyce

Zapraszamy na nasze szkolenia Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce. Są to szkolenia online skupiające się na tematyce skutecznej i efektywnej analizy finansowej przedsiębiorstw. A również jednocześnie zawierają wiele praktycznej wiedzy o finansach jednostek gospodarczych.

Harmonogram naszych najbliższych szkoleń można sprawdzić tutaj: Szkolenie online Analiza Finansowa w Praktyce

analiza finansowa

Szkolenie Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce obejmuje w szczególności takie tematy jak:

  • zawartość informacyjna sprawozdań finansowych i jej użycie w celach analizy przedsiębiorstwa, „czytanie” i interpretacji danych znajdujących się w bilansie, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych,
  • z czego składa się i czym charakteryzuje się bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych,
  • podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu finansów,
  • główne narzędzia i metody poznania standingu finansowego przedsiębiorstwa,
  • analiza sprawozdań finansowych oraz procesów finansowych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu gospodarczym,
  • szczegółowa analiza wszelkiego rodzaju operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie i ich wpływ na wygląd sprawozdania finansowego, w szczególności rachunku przepływów pieniężnych,
  • analiza wskaźnikowa w ramach rentowności, płynności, rotacji majątku obrotowego i zobowiązań, zadłużenia,
  • a także analiza właścicielska – piramida Dupont.

A ta cała wiedza przedstawiona jest na szeregu praktycznych przykładach.

Akademia Finansowa

Prowadzący: Paweł Pabianiak

Finansista i wieloletni analityk finansowy. A także, praktyk z długoletnim doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. W przeszłości współpracownik banków komercyjnych (PKO BP S.A., Raiffeisen Bank S.A., BOS S.A.) jako analityk ryzyka kredytowego w zakresie oceny klientów korporacyjnych. Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. A również, jednocześnie autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, oraz aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

„Zapraszam do udziału w szkoleniu wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak praktycznie i skutecznie przeprowadzić analizę finansową każdego przedsiębiorstwa.”

Analiza finansowa, analiza wskaźnikowa. Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa. Wskaźniki finansowe, rentowność, płynność, rotacja, zadłużenie. Piramida Dupont, analiza właścicielska, rentowność kapitału własnego.

analiza finansowa

Leave a Comment