Programy Finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów finansowych wydawnictwa e-BizCom.

Są to aplikacje, które ułatwią i przyspieszą wiele standardowych lub bardziej zaawansowanych obliczeń z zakresu finansów. Znajdziecie tu programy finansowe do sporządzenia analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa, czy oceny inwestycji majątkowej. A także, programy finansowe do stworzenia przepływów pieniężnych czy sporządzenia prognoz finansowych. Polecamy również ebooki o tematyce finansowej.

program analiza finansowa

Aplikacja finansowa w Excelu: Analiza Finansowa

Program za pomocą którego sporządzicie Państwo efektywną analizę finansową dowolnego przedsiębiorstwa. Więcej…

programy finansowe

Aplikacja finansowa w Excelu: Prognoza Finansowa

Aplikacja służy sporządzeniu prognoz finansowych w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów na okresy przyszłe. Na podstawie danych za przeszłość, oraz zadanych parametrów dotyczących przyszłości. Więcej…

program rachunek cash flow

Aplikacja finansowa w Excelu: Rachunek Cash Flow

Aplikacja służy sporządzeniu zaawansowanego rachunku przepływów na podstawie danych bilansowych oraz z rachunku zysków i strat, oraz uzupełnienia danych dodatkowych. Dzięki temu, użytkownik może wyeliminować z rachunku operacje niepieniężne oraz lepiej przyporządkować operacje pieniężne do właściwych rodzajów strumieni pieniężnych. Więcej…

programy finansowe

Aplikacja finansowa w Excelu: Ocena Inwestycji

Program służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Dzięki temu, wyznaczana jest opłacalność inwestycji oraz tworzone prognozowane sprawozdanie finansowe dla projektu inwestycyjnego. Więcej…

programy finansowe

Aplikacja finansowa w Excelu: Wycena Spółek

Program służy pomocą w dokonaniu wyceny dowolnego przedsiębiorstwa (spółki) metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows DCF) i ekonomicznej wartości dodanej (economic value added EVA). Więcej…