Rachunek Przepływów Pieniężnych | Sporządzanie i Analiza – Szkolenie Online

Zapraszamy na nasze szkolenie online pt. Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce: Sporządzanie i Analiza. Czyli szkolenie online na temat skutecznego przygotowania rachunku przepływów pieniężnych wg układu wynikającego z ustawy o rachunkowości i efektywnej analizy rachunku cash flow. Ni mniej, ni więcej, oznacza to mnóstwo praktycznej wiedzy o finansach jednostek gospodarczych zdobytej pod okiem doświadczonego eksperta z obszaru finansów.

Szkolenie odbywa się poprzez dostęp uczestnika do szeregu filmów online w serwisie YouTube na naszej platformie Akademia Finansowa. Pozwala to na swobodny udział w szkoleniu w dowolnym momencie i miejscu. Składa się z 11 modułów szkolenia, w formie filmów online w serwisie YouTube:

 • Wprowadzenie i specyfika Rachunku Przepływów Pieniężnych
 • Czym różnią się Rachunek Przepływów Pieniężnych i Rachunek Zysków i Strat?
 • Sporządzanie RPP – działalność operacyjna (na praktycznym przykładzie)
 • Sporządzanie RPP – działalność inwestycyjna (na praktycznym przykładzie)
 • Sporządzanie RPP – działalność finansowa (na praktycznym przykładzie)
 • Sporządzanie RPP – część podsumowująca (na praktycznym przykładzie)
 • Operacje finansowe i ich wpływ na wygląd RPP cz.1 (na praktycznych przykładach)
 • Operacje finansowe i ich wpływ na wygląd RPP cz.2 (na praktycznych przykładach)
 • Operacje finansowe i ich wpływ na wygląd RPP cz.3 (na praktycznych przykładach)
 • Analiza finansowa Rachunku Przepływów Pieniężnych (na praktycznym przykładzie)
 • Warianty Rachunku Przepływów Pieniężnych (na praktycznych przykładach)

Co otrzymuje uczestnik szkolenia?

1. Dostęp do filmów szkoleniowych (opisanych wyżej) na zamkniętej części platformy szkoleniowej Akademia FInansowa w serwisie YouTube

2. Zadanie do samodzielnego sporządzenia RPP na podstawie przedstawionych danych + przedstawione rozwiązanie

3. Zadania do samodzielnej analizy RPP na podstawie przedstawionych danych + przedstawione rozwiązania

oraz 2 bonusy – o których informację można znaleźć na końcu informacji o szkoleniu -> tutaj

Zapisu na szkolenie można dokonać tutaj -> ZAPISY NA SZKOLENIE

Rachunek Przepływów Pieniężnych: Sporządzanie i Analiza - szkolenie online

Szkolenie Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce – co obejmuje?

Szkolenie obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • szczegółowa zawartość rachunku przepływów pieniężnych, w tym operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych strumieni pieniężnych,
 • jak skutecznie i, co ważne, praktycznie sporządzić rachunek przepływów pieniężnych, na praktycznym przykładzie obejmującym szeroki zakres operacji które mogą mieć miejsce w jednostce gospodarczej,
 • specyfika rachunku przepływów, w tym różnice w stosunku do rachunku zysków i strat,
 • szczegółowa analiza rachunku cash flow, ze szczególnym uwzględnieniem analizy generowania gotówki z działalności operacyjnej,
 • oraz analiza różnego rodzaju operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie i ich wpływ na wygląd sprawozdania finansowego, w tym rachunku przepływów pieniężnych.

Zapisu na szkolenie można dokonać tutaj -> ZAPISY NA SZKOLENIE


Udział w szkoleniu pozwoli na pewno uzyskać odpowiedzi na szereg ciekawych pytań:

 • Jak od podstaw praktycznie stworzyć rachunek przepływów pieniężnych w wersji pośredniej wg ustawy o rachunkowości?
 • Czym się różni rachunek zysków i strat od rachunku przepływów pieniężnych?
 • Co to jest i jak działa amortyzacja?
 • Czy lepiej mieć zysk czy gotówkę w kasie?
 • Czy kapitał własny to posiadana przez firmę gotówka?
 • Jakich pułapek unikać w czytaniu sprawozdań finansowych przez pryzmat rachunku cash flow?
 • Czy każdy koszt to wydatek?
 • Co oznacza wysoka rotacja należności a na co wskazuje niska rotacja zobowiązań?
 • Czy zysk to zarobiona przez firmę gotówka?
 • Jak skutecznie analizować operacyjne, inwestycyjne i finansowe przepływy pieniężne?
 • A także wiele, wiele innych..

A wszystko to na wielu praktycznych przykładach. W tym, duży przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią (tj. wymaganą przez Ustawę o rachunkowości) i przykład analizy finansowej.

Polecane dla osób, które pracują lub planują pracować jako księgowi, pracownicy działów księgowych i finansowych w jednostkach gospodarczych. A także, analitycy finansowi, analitycy kredytowi, specjaliści z zakresu udzielenia finansowania dla przedsiębiorstw. Poza tym, właściciele przedsiębiorstw, osoby zarządzające lub nadzorujące ich działalność, ale także np. dla studentów ekonomii.


Ile kosztuje szkolenie?

Wiedza, która Państwu oferujemy to wiedza za którą w większości miejsc trzeba zapłacić grube tysiące złotych. Niemniej jednak, zdając sobie sprawę z rosnących kosztów życia w dzisiejszych czasach, specjalnie przygotowaliśmy promocyjną ofertę szkoleniową. W jej ramach obniżamy ceny naszych szkoleń o 20%!

Stara cena szkolenia: 499,70 zł netto (614,63 zł z VAT)

Zapisu na szkolenie można dokonać tutaj -> ZAPISY NA SZKOLENIE


Słyszałam/em o jakichś bonusach. Co jeszcze otrzymam w ramach szkolenia Rachunek Przepływów Pieniężnych w Praktyce?

1. BONUS – specjalny rabat 20% na zakup programu Rachunek Cash Flow Premium lub Professional do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (zakup w serwisie e-bizcom.net) –> https://e-bizcom.net/program_aplikacja_rachunek_cash_flow/

2. BONUS – specjalny rabat 25% na indywidualne godzinne spotkanie online z ekspertem, na którym będziecie Państwo mogli porozmawiać o wszelkich sprawach z obszaru tematycznego szkolenia, w tym zadać własne pytania.

Zapraszamy do złożenia zamówienia -> ZAPISY NA SZKOLENIE

szkolenie analiza finansowa

rachunek przepływów pieniężnych, cash flow, sprawozdanie finansowe, wskaźniki finansowe, rentowność, płynność, zadłużenie, przychody, koszty, aktywa, pasywa, analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, finanse przedsiębiorstwa, bilans, rachunek zysków i strat